SIGN IN FOR THE NEWSLETTER AND RECEIVE THE LATEST NEWS

Energie besparen

Een Euratainer is ook een zeer milieuvriendelijkere keuze in vergelijking met andere koelsystemen. Het gebruik van propaan als koelmiddel, de energiezuinigheid en de recyclebaarheid van de onderdelen dragen bij aan het verminderen van de milieu-impact en maken de Euratainer een duurzamere optie.

Vrij van CFK's:
Propaan, het gebruikte koelmiddel, is vrij van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's). CFK's zijn bekend als schadelijke stoffen die bijdragen aan het broeikaseffect en de afbraak van de ozonlaag. Door het gebruik van propaan als koelmiddel wordt het broeikaseffect niet verergerd, waardoor de Euratainer een lagere milieu-impact heeft dan systemen die CFK's gebruiken.

Energiezuinig:
Propaan heeft een hoog energierendement, wat betekent dat het efficiënter energie kan omzetten in koeling. Dit resulteert in een lager energieverbruik van de Euratainer in vergelijking met andere koelsystemen. Door energiezuinig te zijn, draagt de Euratainer bij aan het verminderen van de vraag naar energie en het verminderen van de bijbehorende milieueffecten, zoals de uitstoot van broeikasgassen.

Recyclebare onderdelen:
Het feit dat alle onderdelen van de koelunit recyclebaar zijn, draagt bij aan de duurzaamheid van de Euratainer. Door materialen te recyclen, wordt de behoefte aan nieuwe grondstoffen verminderd en wordt afval geminimaliseerd. Dit draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en vermindert de impact op het milieu.
Wat is een euratainer