Kadaveropslag

Euratainer gekoelde kadaveropslag, wel zo hygiënisch

 

4HM-145Sinds de invoering van de nieuwe destructiewet in 2000 zijn veehouders verplicht hun kleine kadavers tot 40 kg gekoeld op te slaan, voordat ze door de destructor worden opgehaald. Onze Euratainer kadaverkoeling is in 1991 al ontwikkeld voor het gekoeld opslaan van kadavers en heeft in deze sector een aanzienlijk deel van de veehouders van een koeling voorzien. Gekoelde kadaveropslag is, behalve het feit dat het een verplichting is, vooral ook van belang voor de bedrijfshygiëne en het imago van de veehouders.  Want minder stankoverlast, minder ongedierte, minder ziekteverspreiding. Ook gemeentewerven, dierenartsenpraktijken en slachthuizen maken gebruik van de Euratainer kadaverkoeling.

Kadaveropslag was tot 2000 op een groot aantal bedrijven minder structureel en hygienisch geregeld. De kadavers werden in tonnen op het terrein of net aan de erfgrens opgeslagen. Dit bracht een grote infectiedruk met zich mee en bovendien was het een onaangenaam gezicht en bracht het een onaangename geur met zich mee. Kadaveropslag in tonnen, ongekoeld in de volle zon of zelfs in de schaduw maakt dat de ontbinding van kadavers zeer snel gaat. De gekoelde kadaveropslag heeft geuroverlast, infectiedruk en imago aanzienlijk verbeterd. Daarnaast bracht het gekoeld opslaan van kadavers met zich mee dat de destructor niet meer dagelijks of met grote regelmaat op het terrein van de veehouder hoeft te komen. Ook dit verlaagt de infectiedruk en de kosten.

6LM-054Vanuit de markt ontstond na invoering van de destructiewet de vraag naar kadaveropslag die nóg hygiënischer was. Vanuit deze vraag ontwikkelden we een kadaveropslag in een schone-vuile-weg uitvoering. In dit type kadaveropslag bestaat er zo min mogelijk contact tussen de schone (binnen het productieperceel) en de vuile weg (laadplaats destructiebedrijf). Zo dragen wij door middel van kadaveropslag bij aan een hygiënisch boerenbedrijf. Bekijk onze producten

Button