Kadaver

Kadavers, wat doe je ermee? Gekoeld opslaan en verwerken tot honderden producten. 

 
kadaverVeel mensen denken bij kadavers aan karkassen in de woestijn, met gieren die erboven cirkelen. Of kadavers aan de rand van het boerenerf, zoals ze vroeger door de veehouder werden aangeboden aan het destructiebedrijf. Het roept bij mensen vaak een zekere walging op. Weinig mensen weten dat kadavers steeds meer als grondstof dienen voor een heel scala aan producten. Het destructiebedrijf, die de kadavers ophaalt bij de boerenbedrijven en slachthuizen, verwerkt deze kadavers en slachtafval tot bijvoorbeeld: diermeel, brandstof, zeep, make-up en biobrandstof. Hoe beter de kwaliteit van de kadavers, des te beter de kwaliteit van het product na verwerking.

4HM-145Om de kwaliteit van kadavers te vergroten brengen wij al sinds 1991 de kadaverkoeling op de markt. Kadavers die ongekoeld worden opgeslagen verliezen snel aan kwaliteit door ontbindingsprocessen. Vooral het vet in het kadaver is van grote waarde, voor onder andere biobrandstof, maar verliest snel kwaliteit bij ontbinding. Naast de kwaliteitsverhoging door gekoelde opslag van kadavers, heeft de invoering van het verplicht gekoeld opslaan van kadavers in de veehouderij bijgedragen aan een beter imago van de veehouderij. Infectiedruk en stankoverlast verminderen, hygiëne verbetert.

Door de kwaliteitsverbetering van kadavers werken wij mee aan het verduurzamen van de afvalstroom. Zo wordt afval weer grondstof of brandstof.

 

Button