Hijskeuring

Vraag hier een hijskeuring aanUw kadaverkoeling heeft net als andere installaties onderhoud nodig. Wij bieden u een onderhoudscontract aan dat geheel aansluit bij uw installatie. Preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw kadaverkoeling vele jaren probleemloos en storingsvrij kan functioneren.

Indien u samen met het keuring contract een onderhoudscontract bij ons heeft afgesloten zal bij een eventuele storing dit met voorrang door de storingsdienst worden behandeld. De kosten voor een hijskeuring bedraagt slechts €145,- exclusief B.T.W.

 

Uitvoering werkzaamheden jaarlijkse keuring 950 liter kadaverbakken

 • Visuele controle totaal
 • Controle hefbeugel
 • Controle scharnierpunten
 • Controle borgings mechanisme
 • Controle polyester bak totaal
 • Controle doorbuiging hef arm horizontaal
 • Controle op overdadige roestvorming en vervormingen
 • Afgeven van goedkeuring op certificaat in bezit van klant
 • Doorsturen van controle formulier naar Rendac door Coolworks B.V.
 • Afmelding keuring aan de daarvoor bestaande instanties

 

Preventief onderhoud kadaverkoeling:

De door Coolworks B.V. aanbevolen onderhoudswerkzaamheden omvatten het gedurende de looptijd van de overeenkomst, plegen van preventief onderhoud aan de koeling door deskundig personeel. Het voorgeschreven preventief onderhoud omvat:

 

Binnendeel:
 • Reinigen RVS verdamper
 • Controleren van de werking van de temperatuurregeling
 • Controleren van de condenswaterafvoer
 • Controleren van de elektrische bedrading en componenten
Buitendeel:
 • Het reinigen van de condensor
 • Controleren van de omkasting
 • Controleren van de elektrische bedrading en de componenten
 • Controleren van de condensordrukregeling (indien van toepassing)
 • Controleren gasvulling
 • Controleren stroomopname 

Algemeen:
 • Visuele inspectie koelleidingen op knikken en beschadigingen (inclusief de isolatie)
 • Controle van de installatie op koelmiddel lekkage
 • Meten van de koelmiddeldrukken tijdens bedrijf aan de zuig- en de perszijde van het systeem.
 • Meten van de stroomopname van zowel de compressor als de ventilatoren